YÊU CẦU BÁO GIÁ

201

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 • Phòng Vật tư trang thiết bị.
 • Địa chỉ: 766 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP. HCM.
 • Người nhận: Hoàng Thị Mai Chi.
 • Điện thoại/Zalo: 0979910154.
 • Email: hoangmaichi027@gmail.com.
 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 766 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP. HCM.
 • Nhận qua điện thoại/Zalo: 0979910154
 • Nhận qua email: hoangmaichi027@gmail.com
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 • Từ 08h ngày 08/04/2024 đến trước 15h30 ngày 21/04/2024.
 • Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét
 1. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục hàng hóa: Đính kèm file Danh mục vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2024-2025.

 

Nơi nhận:

 Như trên.

 

GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

File đính kèm

 YÊU CẦU BÁO GIÁ

DANH MỤC HÀNG HÓA

Chia sẻ