Về việc thay đổi số tài khoản thanh toán lệ phí trực tuyến thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của Sở Y tế trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính – Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

18

Thông báo Sở Y Tế

Powered by WPeMatico

Chia sẻ