VALPROATE & CARBAMAZEPINE VỚI THAI NHI

147
VALPROATE & CARBAMAZEPINE with baby
VALPROATE & CARBAMAZEPINE with baby

Ngày 18 /12 /2009 ( Boston, Massachustts) – Tại Hội nghị Khoa học hàng năm của Hội Đông kinh Hoa Kỳ lần thứ 63, báo cáo của Ts Kimford Meador Trường ĐH Emory Atlanta. Goegia cho biết có bằng chứng khẳng định liều lượng valproate trong thời kỳ mang thai có liên quan đến phát triển nhận thức sau này ở trẻ em. Kết quả nghiên cứu cũng cho biết carbamazepine tác động tới khả năng phát triển ngôn ngữ nói của trẻ.

Ts Meador nói: “Đây là thông tin đối với các bác sĩ  chuyên khoa nội thần kinh và các bác sĩ lâm sàng khác. Valproate dùng cho bệnh nhân mang thai đặt ra một thách thức lớn về sau đối với nhận thức của trẻ so với các thuốc chống động kinh khác. Carbamazepine có tác động xấu đến khả năng phát triển ngôn ngữ nói ở liều phụ thuộc. Không có kết luận này ở các nghiên cứu khác và còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời, cần thêm nhiều nghiên cứu chắc chắn.”

Kết quả này dự trên nghiên cứu tiến cứu 3 năm về tác động nhận thức ( Neurodevelopment Effects of Antiepileptic Drugs) đa trung tâm tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Mục tiêu nghiên cứu là xác định tác động đến quá trình phát triển thần kinh lâu dài đối với 4 loại thuốc chống động kinh phổ biến: valproate, carbamazepine, lamotrigine và phenytoin. Các tác giả so sánh tác động nhận thức ở 234 trẻ, lượng giá các kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ, kỹ năng tiếp thu, khả năng phối hợp vận động ngôn ngữ và khả năng trí tuệ không bằng lời. Kết quả tìm thấy là có giảm khả năng nhận thức ở trẻ sinh ra khi mẹ dùng valproate trong thời kỳ mang thai.

Tác động nhận thức trong thời kỳ thai nhi, đánh giá khi trẻ 3 tuổi

Các tác động nhận thức

Giá trị R

Giá trị P

Khả năng diễn đạt ngôn ngữ

-0.40

<.007

Khả năng tiếp nhận ngôn ngữ

-0.45

<.002

Khả năng phối hợp vận động ngôn ngữ

-0.39

<.007

Khả năng trí tuệ không bằng lời

-0.34

<.02

Đối với carbamazepine, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện khả năng thao tác diễn đạt ngôn ngữ kém ( r = -.36, P<.005) và khả năng tiếp nhận ngôn ngữ (r = -0.32, P<.01). Sự gia tăng này liên quan tới liều cao carbamazepine trong thời kỳ mang thai, nhưng cần nghiên cứu thêm để khẳng định kết qủa này. Các tác giả không nhận thấy liều ảnh hưởng nhận thức của lamotrigine và phenyltoin.

Kết quả đầu tiên liên quan anh hưởng của valproate làm suy giảm chỉ số IQ ( thương số trí tuệ) ở trẻ em đã được trình bày  tại hội nghị động kinh năm trước, công bố tháng 4 / 2008 trên Tạp chí New England Journal of Medicine ( 2009; 360:1597-1605). Tại hội thảo, Ts Paul Van Ness, Trung tâm Y khoa Southwestern Dallas, Texas cho biết đây là một nghiên cứu thay đổi thực hành quan trọng, “valproate là một thuốc tốt, hiệu quả và giá tiền không đắt, nhưng hiện tại chúng ta có nhiều tiềm năng chọn lựa khác an toàn khi dùng cho phụ nữ mang thai.”

Tuy nhiên, Ts Torbjorn Tomson, Viện nghiên cứu Kalinska Stockholm Thụy điển cho biết: “Mặc dù nghiên cứu của Ts Meador và cộng sự là một nghiên cứu lớn cho vấn đề đang đặt ra, nhưng mẫu nghiên cứu (số lượng trẻ) còn nhỏ, cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định và đánh giá kỹ lưỡng các nguy cơ trên”.

Ts Meador và cộng sự sẽ công bố các phát hiện mới nhất và có kế hoạch tiếp tục theo dõi đánh giá những trẻ trong mẫu nghiên cứu.

Bs Phạm Văn Trụ PG Đ BV TT Tp HCM

Theo Allison Gandey. Valproate in Pregnancy Problematic, Carbamazepine Another Concern. From Medscape Medical News.
(American Epilepsy Society (AES) 63rd Annual Scientific Conference: Abstract2.180. Presented 7, 2009).