TỶ LỆ BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT VÀ RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC TĂNG CAO Ở BỆNH NHÂN LOẠN THẦN DO SỬ DỤNG CẦN SA.

201

Tới 1/3 người dùng ma túy gây triệu chứng loạn thần sẽ dẫn đến bệnh tâm thần phân liệt (TTPL ) và rối loạn lưỡng cực (RLLC) sau 5 năm. Đây là kết quả nghiên cứu đặng trên Tạp chí nâng cao của Hội Tâm thần Hoa Kỳ (American Journal of Psychiatry).

Ts Kejser Staezer và cs BV Trường ĐH Copenhagen cho biết: “Phát hiện này đặt vấn đề sự cần thiết nhận định sớm và nhanh chóng điều trị. Vấn đề là quan trọng là chẩn đoán TTPL  hoặc RLLC sớm nhất có thể được và điều trị không chậm trễ bới vì loạn thần kéo dài không được điều trị sẽ dẫn đến tiên lượng xấu”.

Mẫu nghiên cứu 6,788 bệnh nhân của Trung tâm Dữ liệu Nghiên cứu Tâm thần Đan Mạch từ 1969 đến 1995. Bệnh nhân từ 20 tuổi trở lên và chưa hề điều trị các rối loạn tâm thần liên quan TTPL hoặc RLLC. Nghiên cứu so sánh mười yếu tố như giới tính, tuổi, tháng sinh, …. sau khi vượt qua loạn thần do sử dụng ma túy gây ra.

Tổng cộng 32,2 % bệnh nhân loạn thần do sử dụng ma túy chuyển sang TTPL hoặc RLLC. Ngoài ra, bệnh nhân sử dụng cần sa có hành vi tự gây hại cao hơn nguy cơ bị TTPL hoặc RLLC. Nguy cơ mắc bệnh TTPL hoặc RLLC cao hơn và cao nhất ở độ tuổi từ 16 đến 25.

50 % bệnh nhân loạn thần do dùng ma túy chuyển sang TTPL trong thời gian 3,1 năm và chuyển sang RLLC trong thời gian 4,4 năm.

Dựa trên các yếu tố nguy cơ khác nhau đã được xác định trong các phân tích khác nhau và tỷ lệ 32,2 % bệnh nhân loạn thần do sử dụng ma túy nên được theo dõi ít nhất là 2 năm.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thông tin liên quan trên trang Psychiatric News Alert, bài Cannabidiol May Benefit Patient with Early Psychosis, Cannabis Misue.

Bs Phạm Văn Trụ.

Theo: Substance Use-Induced Psychosis Highly Correlated With Later Schizophrenia, Bipolar Disorder. Psychiatric News Alert. Wednesday, November 29, 2017

Chia sẻ