TỬ VONG DO QUÁ LIỀU HEROINE TĂNG GẤP ĐÔI TRONG 2 NĂM

142

Tỷ lệ tử vong do sử dụng quá liều heroine tăng cao từ 2010 đến 2012 tại 28 bang của Hoa Kỳ. Tỷ lệ người chết vì sử dụng quá liều các thuốc có thành phần thuốc phiện cũng tăng gấp hơn 2 lần, trong khi tỷ lệ tử vong chung có phần giảm.

Báo cáo cho biết khoảng 3/4 số bệnh nhân mới nghiện heroine trước khi lạm dụng toa thuốc có opioid trong điều trị. Heroine có giá rẻ và dễ mua hơn các toa thuốc có thành phần opioid, và các dẫn xuất (của opioid) cũng tương tự.

Từ kết quả báo cáo gia tăng tỷ lệ tử vong do quá liều heroine trên, nhóm nghiên cứu đã yêu cầu ngành y tế các bang liên quan báo cáo tỷ lệ tử vong do quá liều của bất cứ loại thuốc nào từ 2008 đến 2012 (28 bang, 56% dân số Hoa Kỳ).

Từ năm 2010 đến 2012, tỷ lệ tử vong do quá liều heroine tăng từ 1.0 lên 2.1 / 100,000 dân. Tỷ lệ này cân bằng ở cả 2 giới và ở mọi lứa tuổi, tất cả các vùng , tất cả các chủng tộc, ngoại trừ American Indians / Alaska Natives. Không bang nào giảm tỷ lệ tử vong.

Cùng thời gian trên, tỷ lệ tử vong do quá liều opioid kê toa giảm từ 6.0 / 100,000 dân năm 2010 xuống 5,6 /100,000 năm 2012, vẫn còn cao đáng kể hơn tử vong do quá liều heroine. Có 5 bang báo cáo tăng tỷ lệ tử vong do quá liều opioid kê toa, 7 bang giảm và 16 bang không thay đổi. Tỷ lệ tử vong do opioid kê toa không liên quan tới tỷ lệ tử vong liên quan với heroine.

Các phát hiện trên cho thấy quá liều heroine là vấn đề khó khăn tiếp nối khó khăn do sử dụng quá liều thuốc giảm đau có thành phần opioid. Các tác giả nghiên cứu kêu gọi cần nghiêm ngặt hơn nữa trong phòng ngừa quá liều heroine như sàng lọc các thuốc gây lạm dụng và test nước tiểu khi kê toa thuốc có thành phần opioid.

Nghiên cứu này vẫn có một số hạn chế vì số liệu không đại diện cho Hoa Kỳ và 22 % trường hợp giấy chứng tử không ghi rõ quá liều loại thuốc nào, ví dụ ghi do “morphine” có thể hiểu là heroine hoặc opioid kê toa.

Bs Phạm Văn Trụ Bv TT Tp HCM

Theo Ricki Lewis, PhD. October 03, 2014.
Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63:849-854. Full text.