TRIỆU CHỨNG HOANG TƯỞNG Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LOẠN THẦN

647

Triệu chứng hoang tưởng ở một số bệnh nhân loạn thần có thể xuất phát từ các khó khăn về cảm xúc và nhận thức.

Ngày 10 / 3 / 2009, theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Archive of General Psychiatry, “các biểu hiện hoang tưởng tự cao ở một số bệnh nhân loạn thần hình như xuất phát từ khó khăn trong cảm xúc và nhận thức”. Bs Richard Bentall và đồng nghiệp Trường Đại học Bangor ( xứ Wales) nghiên cứu mối quan hệ giữa các biểu hiện hoang tưởng paranoid và một số cơ chế tâm lý mà trước đó đã được cho là  những nguyên nhân của các triệu chứng hoang tưởng này ở 173 bệnh nhân tâm thần phân liệt, trầm cảm nặng hay loạn thần khởi phát muộn và 64 người ở trạng thái tâm thần bình thường. Các tác giả nhận thấy bệnh nhân hoang tưởng paranoid có kiểu suy nghĩ  bi quan bao gồm tự đánh giá thấp bản thân và cảm xúc tiêu cực tương tự như khuynh hướng nhanh chóng đi tới kết luận và có khó khăn trong khả năng hiểu trạng thái tâm thần của người khác.

Nguồn: Psychiatric Treatment/disorders ( APA Headlines).
Bs Phạm Văn Trụ PGĐ BV TT TP Hồ Chí Minh.