TRẺ EM ĐỘNG KINH THƯỜNG CHẬM PHÁT TRIỂN NÃO BỘ

Ngày 03 / 6 / 2010 – Những trẻ mới bị động kinh có thể thay đổi sự phát triển não bộ và chậm trễ gia tăng phát triển thể tích chất trắng. Phát hiện này liên quan đến phát triển nhận thức ở trẻ em mới được chẩn đoán động kinh và chúng có thể giảm sự kết nối họat động của não bộ và suy giảm chức năng thực hành.

Những bất thường nhẹ nhất đã được nghiên cứu báo cáo ở người lớn động kinh mạn tính. Theo Ts Bruce Hermann Trường ĐH Wisconsin, Madison, trưởng nhóm nghiên cứu thì các bất thường trên xuất hiện sớm trong quá trình động kinh ở trẻ nhỏ.

Nghiên cứu đánh giá 38 trẻ mới được chẩn đoán động kinh so với 34 anh em khỏe mạnh của chúng cho thấy hơn 1/2 có các biểu hiện liên quan ổ động kinh khu trú , số còn lại là động kinh tòan thể vô căn. Tất cả trẻ được chụp MRI sau 2 năm và các bác sĩ so sánh thể tích não bộ và thể tích các vùng chất xám và chất trắng. Kết quả là vùng chất xám có thay đổi trong so sánh giữa nhóm trẻ bị động kinh và nhóm chứng. Có sự giảm rõ rệt toàn bộ chất xám não bộ ban đầu do giảm chất xám ở vùng trán và thùy đỉnh.

Khác với chất xám, chất trắng thay đổi khác biệt rõ giữa các nhóm trẻ. Nhóm chứng tăng thể tích chất trắng toàn não bộ (P= .0012), nhiều nhất ở vùng trán, vùng đỉnh và thùy thái dương ( P<.001). Trái lại ở nhóm trẻ bị động kinh không có sự thay đổi thể tích chất trắng rõ ràng trên toàn bộ não (P=.51) và trên toàn bộ các thùy não ( P=>.06).

Sự thay đổi thể tích các vùng chất trắng:

Thùy não Nhóm chứng Nhóm trẻ bị động kinh sớm
Trán 3.97 1.54
Đỉnh 2.42 1.02
Thái dương 1.71  0.74
Chẩm 0.03 -1.21

Hai vấn đề chính xuất hiện trong nghiên cứu này là:1. sự thay đổi thể tích chất xám bắt đều từ tỷ lệ bình thường ở trẻ bị động kinh so với trẻ ở nhóm chứng khỏe mạnh; 2. xuất hiện sự chậm trễ trong tỷ lệ gia tăng thể tích chất trắng ở trẻ bị động kinh so với trẻ ở nhóm chứng.

Chắc chắn có sự bất thường trong phát triển não bộ ở nhóm trẻ động kinh toàn thể vô căn. Mẫu nghiên cứu này còn nhỏ và thời gian theo dõi ngắn, vấn đề là phải phát hiện bất thường thường xuyên, nếu cơn động kinh được kiểm soát hoàn toàn hoặc giảm và không cần uống thuốc chống động kinh lâu hơn thì não bộ có phát triển bình thường hay không? Ts Harmann khuyến cáo mối quan tâm này cần được hiểu tường tận nguồn gốc, chúng có liên quan đến tần suất cơn co giật, lọai thuốc chống động kinh đang uống và các yếu tố khác ? Nghiên cứu hiện đang được tiếp tục về sự phát triển bất thường phức tạp của não bộ (ở trẻ bị động kinh).

Theo Bs Gary Mathern Trường ĐH California, Los Angeles, thành viên nhóm nghiên cứu đồng thuận trong định nghĩa động kinh kháng trị thuộc Liên đoàn chống động kinh quốc tế “sự phát triển não bộ bất thường được nhiều bác sĩ lâm sàng quan tâm nhiều nhất, những trẻ này có nguy cơ bị động kinh do bệnh lý não bộ và chỉ số IQ < 50. Khi thuốc không kiểm soát được cơn co giật trong vòng vài tháng, chúng ta sẽ gặp lại bệnh nhân sau 4 – 5 năm và  phải điều trị hết cơn co giật, tạo cơ hội cho não bộ phát triển”. Nhóm nghiên cứu này cảnh báo các bác sĩ lâm sàng xem xét tiếp cận sau đây trong điều trị động kinh: sau 2 lần dùng thuốc phù hợp, thích đáng và dung nạp tốt, nếu cơn co giật còn xảy ra nên chuyển đến chuyên gia động kinh. Mục tiêu là tránh những chậm trễ không cần thiết trong quá trình điều trị bệnh.

Bs Phạm Văn Trụ, BV TT Tp HCM

Theo Allison Gandey. Children with new epilepsy often have delayed brain development. Medscape Medical News