TRẦM CẢM SAU SANH CÓ THỂ CHUYỂN THÀNH TRẦM CẢM MÃN TÍNH Ở CÁC BÀ MẸ THU NHẬP

159

Ngày 07 / 05 / 2010 (Vancouver, British Columbia) – Theo kết quả một nghiên cứu được báo cáo tại buổi hội thảo thường niên của BV nhi khoa năm 2010 thì bệnh trầm cảm ở phụ nữ “tầng lớp thấp” trong độ tuổi sanh đẻ thì rất phổ biến, hầu hết 20% bà mẹ có con 12 tháng tuổi hoặc lớn hơn thì có các triệu chứng trầm cảm mức độ vừa đến nặng.

Trong cuộc phỏng vấn sau báo cáo với tạp chí nhi khoa Medscape, trưởng nhóm nghiên cứu Carol C.Weitzman, MD, Gs nhi khoa ở trường ĐH y khoa Yale ở New Haven, Connecticut, cho biết “kết quả này củng cố thêm các kết quả nghiên cứu khác là trầm cảm ở các bà mẹ không giới hạn vào khoảng thời điểm sau sanh và khi đứa bé đang lớn, tần suất trầm cảm ở bà mẹ có thể tăng cao hơn”

Linda Chaudron, MD, MS, Gs liên khoa tâm thần, sản khoa, phụ khoa và nhi khoa  ĐH y khoa Rochester, New York nói với tạp chí nhi khoa Medscape là “kết quả này rất quan trọng và thú vị. Nó ghi nhận nhu cầu BS lâm sàng chú trọng gánh nặng trầm cảm ở các bà mẹ không trong phạm vi thời điểm sau sanh. Nghiên cứu này cũng bổ sung kiến thức về mức độ nặng của triệu chứng trầm cảm ở bà mẹ thuộc cộng đồng dân trí thấp. Nó bắt đầu cung cấp cho chúng ta thông tin về các điều trị thành công nhất định để giúp đỡ các bà mẹ”

Để thiết kế nghiên cứu, BS Weitzman và cs cho rằng kiểm tra sức khỏe đứa con thường xuyên là cơ hội giúp phát hiện trầm cảm ở các bà mẹ, vì người phụ nữ có khuynh hướng ít tìm kiếm việc điều trị trầm cảm.

Khi đến thăm phòng khám trẻ bất hạnh ở  ĐH Yale, có 845 bà mẹ nói tiếng Anh và Tây Ban Nha cung cấp thông tin nhân thân và thục hiện thang đánh giá nhanh triệu chứng trầm cảm (QIDS-SR). Bảng câu hỏi gồm 16 đề mục được thiết kế đo lường độ nặng của trầm cảm. Đối tượng được tấm soát dương tính với trầm cảm sẽ được phỏng vấn để xác định triệu chứng

Tổng kết, có 44% bà mẹ (n = 372) có triệu chứng trầm cảm. Điểm QIDS-SR thì phản ánh trầm cảm nhẹ ở 25% trường hợp, 13% trường hợp trầm cảm trung bình và 6% triệu chứng trầm cảm nặng.

Trong nhóm trầm cảm trung bình, có 24% bà mẹ thất nghiệp và 23% có con 5 tuổi hoặc lớn hơn. Sắc tộc, tình trạng hôn nhân, học vấn và độ tuổi các bà mẹ không có ý nghĩa thống kê theo tỷ lệ triệu chứng trầm cảm trung bình.

Trong 372 bà mẹ, có 71 người được chọn ngẫu nhiên vào những khóa trị liệu hành vi – nhận thức hoặc trong những tổ chức xã hội. Tất cả đều có biểu hiện cải thiện triệu chứng trầm cảm đặc biệt là những người được điều trị nhận thức – hành vi.

BS Weitzman nói với tạp chí nhi khoa Medscape “trầm cảm ở bà mẹ là một vấn đề sức khỏe lớn ở cộng đồng và nếu chúng tôi thật sự muốn chăm sóc tốt các đứa trẻ, chúng tôi quan tâm đến sức khỏe tâm thần của cha và mẹ của đứa trẻ”

BS Chaudron nói thêm “nhận thấy nhiều bà mẹ thu nhập thấp có con nhỏ bị trầm cảm, quan trọng là thấu hiểu nhu cầu và thấu hiểu bằng cách nào tốt nhất giúp đỡ họ tuân thủ điều trị đó là điều chấp nhận được và tốt cho họ. Kết quả nghiên cứu là một bước tiến thú vị”

Hội thảo thường niên viện nhi khoa 2010: Platform session 1480.290. Báo cáo ngày 1 tháng Năm 2010

Theo Brian Hoyle. Postpartum Depression Could become Chronic Depression in Low Income Mothers. Medscape News.

Lược dịch BS Nguyễn Trọng Tuân,  Phòng KHTH, BV TT Tp HCM.