TRẦM CẢM CÓ LIÊN QUAN NGUY CƠ TĂNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐƯỜNG TÝP II Ở NGƯỜI CAO

119

Ngày 18 / 02/ 2010 – Trầm cảm mức độ  vừa, dai dẳng và không được điều trị có thể dẫn tới đái tháo đường (hay tiểu đường) ở người trên 55 tuổi. Hơn thế nữa, các biểu hiện trầm cảm rõ rệt trên lâm sàng có liên quan tới 65% nguy cơ gia tăng tiểu đường týp II. Theo quan điểm dịch tễ học, đặc điểm của tiểu đường và trầm cảm, các nhà nghiên cứu tin rằng kết quả nghiên cứu trên rất quan trọng đối với công tác chăm sóc sức khỏe cũng như đối với các biến chứng lâm sàng. Đó là kết quả  công trình nghiên cứu công bố trên Tạp chí tâm thần Hoa kỳ số 1 tháng 2 năm 2010 của Bs Antonio Campayo Viện Aragones de Ciencias de la Salud, Zaragoza Tây Ban Nha.

Liên quan không chỉ giới hạn đối với trầm cảm nặng

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng 60% bệnh nhân trầm cảm có nguy cơ gia tăng tiến triển bệnh tiểu đường. Tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu này đều sử dụng các phương pháp mô tả trầm cảm theo bản tự đánh giá hoặc do các bác sĩ đa khoa chẩn đoán. Có một số nghiên cứu khác tập trung đặc biệt vào trầm cảm nặng ( major depression disorder – MDD), mà có thể không phải là nhóm bệnh ảnh hưởng tới dân só chúng và người cao tuổi nhiều nhất.

Mục đích của nghiên cứu này nhằm kiểm tra sự kết hợp giữa các dấu hiệu lâm sàng của  trầm cảm (không giới hạn ở trầm cảm nặng) và nguy cơ tiến triển bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra nguy cơ tiểu đường ở bệnh nhân trầm cảm không trầm trọng, trầm cảm giai đoạn đầu, trầm cảm dai dẳng và trầm cảm không được điều trị.

Với mẫu ngẫu nhiên 4803 bệnh nhân trong Chương trình nghiên cứu sa sút tâm thần và trầm cảm tại Zaragova đã được xác định và phỏng vấn cơ bản, sau khi loại bỏ bệnh nhân sa sút tâm thần có tiểu đường, còn lại 3521 bệnh nhân trên 55 tuổi được đưa và nghiên cứu. Trong số này 379 bệnh nhân có trầm cảm (80,5% nữ, tuổi trung bình 73,6) và 3142 bệnh nhân không bị trầm cảm (51,9% nữ, tuổi trung bình 71,8). Bệnh nhân tiểu đường được lượng  giá với bản câu hỏi các yếu tố nguy cơ và theo đõi đánh giá tiếp từ 2,5 đến 5 năm nhằm xác định các biến chứng của tiểu đường.

Kết quả có liên quan rõ rệt

Kết quả cho thấy nguy cơ tiểu đường týp II tăng cao hơn ở nhóm bệnh nhân trầm cảm so với nhóm không trầm cảm và sự liên quan này tồn tại một cách rõ ràng và sau khi điều chính khả năng nhiễu kết quả bao gồm yếu tố nguy cơ tiểu đường (p=0.04). Cụ thể là tỷ lệ 19.70 / 1000 bệnh nhân / năm bị tiểu đường so với 12.36 / 1000 bệnh nhân / năm không bị tiểu đường. Mặc dù nhóm bệnh nhân trầm cảm không nặng, dai dẳng, không được điều trị có liên quan rõ với tăng nguy cơ tiểu đường so sánh với nhóm không bị trầm cảm ( tỷ số ngẫu nhiên 1.66; 2.09 và 1.83 cho mỗi loại mức độ trầm cảm) vẫn không được dùng thuốc chống trầm cảm.

Tóm lại, “người cao tuổi được quy vào nhóm tỷ lệ nguy cơ tiểu đường cao” trong so sánh nhóm trầm cảm và không trầm cảm và dựa trên tỷ lệ đã được điều chính là 6.87% ( khoảng tin cậy 95%, 1.04 – 11.64%). Nói cách khác, ước tính tỷ lệ tiểu đường týp II ở bệnh nhân trầm cảm là 6.87%”.

Các tác giả lưu ý rằng kết quả nghiên cứu của họ củng cố thêm các báo cáo “chắc chắn có liên quan” trước kia giữa trầm cảm và tỷ lệ đái tháo đường týp II. Tuy nhiên, có thể trầm cảm (ở người cao tuổi) ít được can thiệp điều trị, nguy cơ gia tăng tiểu đường còn phải được kiểm tra nữa”./.

Bs Phạm Văn Trụ PG Đ Bv Tâm thần Tp Hồ Chí Minh.

Theo Deborah Brauser. Depression Linked  to Increased Risk of Diabetes Mellitus in Older Individuals. Medcape Medical News.