THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN

3329

THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN: Không có sự khác biệt giữa các thuốc chống lọan thần thế hệ cũ và mới trong điều trị lọan thần sớm, nhưng khác biệt rõ về các tác dụng phụ.

Đây là kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng meta – anlyses ngẫu nhiên có kiểm soát ở giai đọan lọan thần sớm tìm kiếm tỷ lệ ngưng điều trị, thay đổi triệu chứng ngắn hạn, tăng cân và các tác dụng ngọai tháp

Các tác giả Nicols A. Croosley, Philip Mc Guire, Paddy Power thuộc Viện Tâm thần London đã thực hiện nghiên cứu trên 2522 bệnh nhân và cho kết quả tỷ lệ ngừng điều trị (odds ratio (OR) = 0.7, 95% CI 0.4 – 1.2) và hiệu quả tác dụng trên triệu chứng ( khác biệt trung bình chuẩn (SMD) = -0.1, 95% CI -0.2 – 0.002). Những bệnh nhân dùng thuốc chống loạn thần thế hệ mới tăng 2,100Kg (95% CI 0.1 – 4.1) nhiều hơn những bệnh nhân dùng thuốc chống lọan thần thế hệ cũ. Đồng thời bệnh nhân dùng thuốc thế hệ cũ xảy ra nhiều tác dụng phụ ngọai tháp hơn ( SMD = -0.4, 95% CI -0.5 – -0. 2)

Nghiên cứu này đăng trong tạp chí Tâm thần Anh quốc June 6 2010 v 196 issue 6, p 434 – 439.

Hiện tại, các thuốc chống lọan thần thế hệ cũ như chlorpromazine, haloperidol được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân tâm thần phân liệt. Các thuốc chống lọan thần thế hệ mới phổ biến là risperidone, olanzapine , clozapine với nhiều tên biệt dược khác nhau, quetiapine (Seroquel) đang được các bác sĩ chuyên khoa sử dụng rộng rãi. Các thuốc thế hệ cũ được dùng nhiều trong cấp cứu vì hiệu quả nhanh, các thuốc thế hệ mới dùng trong điều trị ngoại trú lâu dài vì ít phát hiện tác dụng phụ hơn. Cả 2 thế hệ thuốc chống loạn thần đều có các tác dụng phụ khác cần chú ý khi sử dụng.

Bs Phạm Văn Trụ BVTT Tp Hồ Chí Minh.