THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN ĐỐI VỚI TRẺ EM & THANH THIẾU NIÊN

223

Trong một nghiên cứu đăng trong Poughkeepie Journal, trong 5 năm hồ sơ bệnh án của 29 loại bệnh tâm thần thường gặp sử dụng 58 loại thuốc và biệt dược, 21 loại được kê toa cho trẻ em và thanh niên dưới 21 tuổi. Tại tiểu bang NewYork, từ 2003 đến 2007 tỷ lệ kê toa các thuốc chống loạn thần cho trẻ em và trẻ vị thành niên tăng  26%. Trên toàn Hoa kỳ, theo tạp chí Nhi khoa Ngoại trú, từ 1995 đến 2002 tỷ lệ này tăng gấp 5 lần (39 /1000 trẻ từ 2 đến 18 tuổi ). Các chuyên gia tâm thần nhận định sự gia tăng sử dụng thuốc chuyên khoa tâm thần cho trẻ em và trẻ vị thành niên là sự kết hợp giữa sự can đảm hỗ trợ và hiểu biết của các bác sĩ chuyên khoa. Trong khi đó một số chuyên gia khác tin rằng sự gia tăng kê toa thuốc chuyên khoa tâm thần này như thực tế sinh học đòi hỏi sử dụng thuốc trong điều trị bệnh tâm thần ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Số khác thì lại băn khoăn về sự gia tăng này.

Bs Phạm Văn Trụ lược dịch. Nguồn APA Headlines December 22, 2008.