THƯ MỜI CHÀO GIÁ Dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu

34

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 BỆNH VIỆN TÂM THẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

TP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Kính gửi: Các Công ty tư vấn thẩm định

Hiện nay, Bệnh viện Tâm thần có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ “vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu” thực hiện gói thầu mua sắm Vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2024-2025.

Bệnh viện Tâm thần kính mời Quý Công ty tham gia chào giá dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin gói thầu:

   1.1. Gói thầu 1:

 • Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao (Bao gồm 43 mặt hàng, được chia làm 43 phần)
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Xét từng phần – Qua mạng).
 • Loại hợp đồng: Trọn gói
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Giá gói thầu: 825.288.407 đồng.

   1.2. Gói thầu 2:

 • Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất xét nghiệm dùng cho máy sinh hoá tự động
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Qua mạng).
 • Loại hợp đồng: Trọn gói
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Giá gói thầu: 766.692.000 đồng.

   1.3. Gói thầu 3:

 • Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất xét nghiệm dùng cho máy huyết học
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Qua mạng).
 • Loại hợp đồng: Trọn gói
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Giá gói thầu: 393.287.500 đồng.

   1.4. Gói thầu 4:

 • Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất nội kiểm, ngoại kiểm huyết học, sinh hoá, nước tiểu
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Qua mạng).
 • Loại hợp đồng: Trọn gói
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Giá gói thầu: 82.739.640 đồng.
 1. Nội dung yêu cầu chào giá:
 • Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Hồ sơ cung cấp yêu cầu:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Biểu phí dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ thực hiện;
 • Thời gian thực hiện: Theo Quy định Luật Đấu thầu 22 và Nghị định 24;
 • Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày chào giá.
 1. Địa diểm và thời gian nhận hồ sơ:
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần (Địa chỉ: 766 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.Hồ Chí Minh).
 3. Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư trang thiết bị.
 4. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị – Bệnh viện Tâm thần (Ths. Hoàng Thị Mai Chi), địa chỉ: 766 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nhận qua Email: hoangmaichi027@gmail.com (file mềm excel danh mục).
 • Nhận qua điện thoại/Zalo: 0979910154 (Mai Chi).
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày 16/5/2024 đến trước 16h30 ngày 20/5/2024 (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động).
 2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 03 ngày, kể từ ngày phát hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT,VTTTB.

  GIÁM ĐỐC

(đã ký)

BS.CKII. Nguyễn Đăng Khoa

 

File đính kèm: tại đây 

                                                                                          

                                                                                                                                                               

 

 

 

Chia sẻ