Thông báo về việc sửa chữa lớn

196

THÔNG BÁO

Bệnh viện tâm thần TP. Hồ Chí Minh đang trong thời gian sữa chữa lớn, tuy nhiên các hoạt động sau đây vẫn duy trì như cũ:

1/ Khám và điều trị bệnh nhân ngoại trú bình thường.

2/ Duy trì một số giường nội trú dành cho các bệnh nhân cấp tính.

3/ Khám giám định:

+ Giám định pháp y tâm thần.

+ Kết hôn với người nước ngoài.

+ Khám xuất cảnh

Bệnh viện tâm thần xin trân trọng thông báo.

 

Chia sẻ