THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần.

543

318-TB triệu tập-đã nén

Chia sẻ