THÔNG BÁO TIẾP THEO VỀ KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TP.HCM 2021

506

thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021

thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2021.doc

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia Vòng 2

Chia sẻ