Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại bệnh viện Tâm thần năm 2023

390

Căn cứ Quyết định số 12647/QĐ-SYT ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần. Bệnh viện Tâm thần thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

QĐ 12647 công nhận kết quả xét tuyển

Kết quả xét tuyển VC năm 2023

610 TB DS trúng tuyển và không trúng tuyển kỳ tuyển dụng VC năm 2023

 

Chia sẻ