THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN

1067

Quyết định 1836/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 21/04/2022 về việc công nhận kết quả xét tyển viên chức năm 2021 của bệnh viện Tâm thần

1836_qd-syt.signed_công nhận kết quả xét tuyển viên chức_BV Tâm thần_compressed

Thông báo 344/TB-BVTT của bệnh viện Tâm thần ngày 25/04/2022 về kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 của Bệnh viện Tâm thần_compressed

Phòng Tổ chức cán bộ – bệnh viện Tâm thần

Chia sẻ