THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TÂM THẦN HỌC CƠ BẢN – KHÓA 15

1161

    SỞ Y TẾ TP.HCM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TÂM THẦN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 369/BVTT – KHTH                                      ————————————-

————————

V/v: Chiêu sinh khóa đào tạo

lớp Tâm thần cơ bản K.15                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  05 năm 2021

                            

THÔNG BÁO CHIÊU SINH  

 

Kính gửi: Các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh

 

Nhằm cung cấp kiến thức về bệnh lý tâm thần để nâng cao hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, cũng như tăng cường trình độ khám, điều trị các rối loạn tâm thần cơ bản tại tuyến cơ sở. Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức lại khóa đào tạo Tâm thần cơ bản cho các Y, BS đang công tác trong hệ thống y tế công lập và tư nhân, ưu tiên cho các Y, BS đang công tác trong mạng lưới của Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần và Trẻ em của Tp.HCM. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid 19 ngày càng phức tạp nên khóa sẽ dự kiến từ ngày 05/ 7/ 2021 đến 24/ 9/ 2021.

Trong trường hợp dịch vẫn còn diễn tiến phức tạp Bệnh viện sẽ tổ chức dạy lý thuyết qua phần mềm Zoom chuyên dụng, có kiểm tra việc dự học của các học viên. Sau đó tùy tình hình dịch bệnh Ban Tổ chức lớp sẽ sắp xếp cho các học viên đi thực tập lâm sàng sau theo chỉ đạo của Bộ Y tế ban hành.

Lớp học sẽ khai giảng vào 8g ngày 05/ 7/ 2021 tại hội trường Bệnh viện Tâm thần, số 766 Võ Văn Kiệt, Phường 1 – Quận 5, Tp.HCM.

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết 02/ 7/ 2021 để ban Tổ chức tổng hợp danh sách trước ngày khai giảng.

Học phí: 7.000.000 đồng/học viên/khóa

Đối tượng dự học: Bác sĩ, Y sĩ.

Sau khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục do Bệnh viện Tâm thần Tp.HCM cấp (đã được Sở Y tế ủy quyền cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo công văn số 660/QĐ-SYT ngày 24/ 2/ 2016) nếu đạt được kỳ thi cuối khóa.

Liên hệ : Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Tâm thần Tp. Hồ Chí Minh, tel : 08.39.234823, hoặc cô Trần Thị Thúy Hằng, số 0907.394050.

Lưu ý:

  • Do sĩ số học viên có giới hạn nên Bệnh viện sẽ sắp xếp và lập danh sách học viên theo thứ tự ưu tiên đăng ký.
  • Khóa học sẽ được tổ chức khi có trên 15 học viên tham dự.

                                                                                   Giám đốc

                                                                                    (đã ký)

                                                                                   BS Nguyễn Đăng Khoa

 

Chia sẻ