TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ VỀ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

245

Chào mừng ngày Quốc tế hạnh phúc, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã tổ chức tập huấn chuyên đề về bình đẳng giới (Luật số 73/2006/QH11). Nội dung chuyên đề do ThS. Nguyễn Thị Phương Mai, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng – Học viện cán bộ TP.HCM trình bày.

Luật bình đẳng giới đã được các cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên tục tuyên truyền, phổ biến. Việc nâng cao kiến thức về bình đẳng giới cho viên chức và người lao động là hết sức thiết thực. Tại đây, viên chức và người lao động được nghe giới thiệu các nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề giới trong các ngành và lĩnh vực; trách nhiệm quản lý của Nhà nước trong công tác phối hợp về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ…

Thông qua buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng, trang bị những kiến thức, kỹ năng truyền thông cho cán bộ nhân viên y tế. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới. Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi tập huấn.

TTCĐ: Trần Tú Vân

Chia sẻ