Tăng calci huyết do di truyền có thể là nguyên nhân gây nên bệnh đau nửa đầu Migraine

136

Tăng nồng độ canxi có thể là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chứng đau đầu migraine. Đây là kết quả này đăng trên Tạp chí Human Molecular Genetics. “Các kết quả nghiên cứu cho bằng chứng tăng calci huyết xảy ra đồng thời với chẩn đoán nhức đầu migraine, và lượng canxi huyết tăng ca dường như làm tăng nguy cơ migraine”.

Ts Andrew Charles, Meyer and Renee Luskin Chair in Migraine and Headache Studies and GĐ UCLA Goldberg Migraine Program của David Geffen School of Medicine ĐH California Los Angeles, người không tham gia nghiên cứu, cho biết: “Điều đáng chú ý ở đây đơn giản chỉ là vấn đề gen liên quan đến tăng calci huyết đồng thời liên quan đến migraine hay tăng calci huyết tự nó có tác động nào đó đối với migraine”.

Nồng độ canxi huyết đã được chứng minh là có biến đổi di truyền ở mức chung. Đối với phân tích này, các tác giả sử dụng dữ liệu  sức khoẻ và các bộ số liệu di truyền quy mô lớn để đánh giá mối liên quan giữa việc tăng canxi huyết và migraine.

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế với  Peter Yin và Benjamin Voight từ ĐH Pennsylvania, Philadelphia. Các tác giả sử dụng phương pháp ngẫu nhiên Mendelian, trong đó các biến thể di truyền gắn kết với một chất chỉ dẫn sinh học quan tâm- trong trường hợp tăng canxi huyết thanh – được sử dụng để ước lượng tác động nhân quả trên một bệnh đã biết (migraine). Đây là “cách tiếp cận có một số tương tự với thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên cổ điển, nơi genotype hoạt động như là sự can thiệp ngẫu nhiên”.

Khi nghiên cứu, tính đồng di truyền và mối quan hệ nhân quả được đánh giá ở 23.285 trường hợp migraine và 94.425 người kiểm soát theo International Headache Consortium. Sau đó nồng độ calci huyết được đánh giá ở 39.400 người. Kết quả cho thấy những người bị migraine có khả năng bị tăng calci huyết cao đáng kể (OR 1.58), và mối liên quan vẫn còn rất cao sau khi điều chỉnh các yếu tố nguy cơ migriane (OR, 1.23). Hơn nữa, sự gia tăng di truyền của canxi huyết thanh tăng có liên quan đáng kể đến khả năng di truyền của đau đầu migraine (P = .03), cho thấy hai điều kiện này có cơ sở di truyền chung.

Các tác giả đã thu thập được dữ liệu liên kết gen toàn bộ cho cả nồng độ canxi huyết và đau đầu migraine và mối tương quan di truyền ước lượng giữa hai yếu tố trên. “Trong phân tích này, chúng tôi quan sát thấy mối tương quan di truyền vừa phải giữa migraine và nồng độ canxi … phản bác giả thuyết cho rằng những đặc điểm này độc lập với nhau và bằng chứng cho thấy nồng độ canxi huyết và đau đầu migraine có thể có cơ sở chung về di truyền”.

Trong thử nghiệm giả thuyết rằng nồng độ canxi huyết thanh trong huyết thanh có vai trò trong migraine, các tác giả nhận thấy rằng mỗi giả định tăng hàm lượng canxi huyết thanh 1 mg / dL từ điểm di truyền có liên quan đến nguy cơ tăng migraine (OR, 1.80).

Sau khi phân tầng theo tình trạng dự báo, kết quả cho thấy giả thiết tăng nồng độ canxi huyết 1 mg / dL từ điểm di truyền có liên quan đến nguy cơ tăng migraine kèm dự báo (OR, 2,66; 95% CI , 1,40 – 5,02) hoặc không có dự báo (OR, 2,57, 95% CI, 1,49 – 4,43). Các kết quả cho chứng cứ liên quan giữa canxi huyết và migraine theo ba mức nồng độ chính.

Phân tích đồng thơi giữa sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử cho thấy chẩn đoán migraine và canxi huyết (sử dụng tăng calci huyết làm đại diện) xảy ra đồng thời trong hồ sơ bệnh nhân nhiều hơn dự kiến.

Ngoài ra, họ viết, phân tích di truyền học cho thấy canxi huyết thanh và sự nhạy cảm với nhức đầu migraine có thể có cơ sở di truyền chung.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng “một phân tích điểm số nguy cơ di truyền trong khuôn khổ Mendelian Randomization cho thấy một sự gia tăng di truyền giả định 1 mg / dl trong nồng độ calci huyết có liên quan đến tăng 1,8 lần nguy cơ đau đầu migraine.

Các tác giả cho biết: “Nói chung, những dữ liệu này hỗ trợ tương quan dịch tễ và di truyền, và mối liên quan giữa nguyên nhân tiềm ẩn giữa các nồng độ canxi trong máu và sự nhạy cảm với migraine.

Hạn chế chính của nghiên cứu gồm các mã chẩn đoán migrain có thể không phản ánh được chẩn đoán lâm sàng thực sự của migrain và không thể xác định được trình tự chẩn đoán, nên khả năng trái ngược như  nguyên nhân tình huống với các yếu tố khác không có trong phân tích.

Tuy nhiên, các mối liên quan khác của migrain  gồm các đặc điểm của hội chứng chuyển hóa và suy tuyến giáp là phù hợp với các khảo sát khác.

Ts Charles bình luận rằng thành phần di truyền được chia sẻ trong các kết quả hấp dẫn đặc biệt. “Điều thú vị là dường như có sự đồng-thừa kế giữa canxi huyết và migraine; tăng calci huyết qua trung gian di truyền có thể làm tăng nguy cơ migrain”. Các phát hiện trên cho thấy nồng độ calci huyết thanh cần được đưa vào “tầm ngắm rà soát”  trong điều trị migraine.

Bs Phạm Văn Hiền Khoa T1 Cơ sở Lê Minh Xuân. Bv TT Tp HCM.

Theo: Nancy A. Melville.Genetic Hypercalcemia May Have Causal Role in Migraine. November 21, 2017

Nguồn: American Headache Society (AHS) 2017 Scottsdale Headache Symposium. Presented November 17, 2017.

 

Chia sẻ