SỬ DỤNG NHÓM BENZODIAZEPINE VÀ NONBENZODIAZEPINE : Có nguy cơ gây sa sút tâm thần hay không?

1083

Benzodiazepines và Z-drugs được kê toa rộng khắp trên thế giới vì tác dụng giải lo âu. Có nhiều nghiên cứu công bố khả năng liên đới là các tác dụng phụ liên quan nhận thức và các nhà nghiên cứu cho rằng có thể ảnh hưởng tới nguy cơ nguy cơ sa sút tâm sau này. Các nghiên cứu đều nhằm kiểm tra mối liên quan giữa benzodiazepines và nguy cơ sa sút tâm thần, ít nghiên cứu đối với Z-drugs và sa sút tâm thần. Tuy nhiên các nghiên cứu này đều dựa trên mẫu nhỏ bệnh nhân tham gia và không đủ khả năng nghiên cứu tác động của liều lượng thuốc benzodiazepines.

Một nghiên cứu của TS Merete Osler, DMSc, thuộc Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng và Phòng ngừa ( Center for Clinical Research and Prevention) tại Bispebjerg and Frederiksberg Hospitals in Frederiksberg Đan Mạch cho biết không có sự liên đới giữa sử dụng benzodiazepines và các thuốc giải lo liên quan thuốc “Nhóm Z – Z drugs ” với tình trạng sa sút tâm thần xảy ra sau khi tác động hiệu hiệu quả trên các rối loạn dẫn tới chỉ định dùng benzodiazepine và hoặc Z drugs.

Đây là kết quả của một nghiên cứu thuần tập (cohort study) lớn trên 235, 465 người Đan Mạch từ 18 tuổi trở lên có hay không sự gia tăng nguy cơ bị sa sút tâm thần sau khi bổ sung nhiều yếu tố khi phân tích cohort và thiết kế kiểm soát ca lâm sàng (nested case-control design). Đáng quan tâm là những phát hiện này xảy ra ngay cả khi ở bệnh nhân đồng thời bị sa sút tâm thần hoặc bị sa sút tâm thần do các tác động ngắn hoặc dài ngày.

“Chúng tôi không phát hiện bất kỳ mối liên đới nào giữa sử dụng benzodiazepines và hoặc với Z-drugs vớI sa sút tâm thần”. Những phát hiện này xếp theo thứ tự trong các nghiên cứu đăng tải trong y văn và không có trong các tạp chí khác.

Nghiên cứu này công bố trên Tạp chí tâm thần Hoa Kỳ ( American Journal of Psychiatry) ngày 7/4/2020.

Bạn đọc quan tâm kết quả nhận định trên có thể đọc fulltext trên trang Psychiatry Medscape .

 

Bs CK II Nguyễn Đăng Khoa. GĐ BV Tâm thần Tp Hồ Chí Minh.

Theo Michael Vlessides. Benzodiazepine, Z-Drug Use: No Dementia Risk? News > Medscape Medical News. May 08, 2020

Chia sẻ