QUỐC TẾ THIẾU NHI, KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI TRAO HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH NĂM 2022

127

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Công Đoàn Bệnh viện Tâm thần cùng với Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động Ngày hội thiếu nhi và trao quà cho gần 100 con em cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện

Dưới đây là vài hình ảnh:

BS Thiện đọc quyết định khen thưởng học bổng NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Ban giám đốc BV cùng với đại diện công đoàn trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Các bạn nhỏ hết mình tham gia các trò chơi

Phấn khởi nhận được quà

Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam

Công đoàn, Đoàn Thanh niên BV

Chia sẻ