QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6

131

Công Đoàn cơ sở bệnh viện Tâm thần và  Đoàn Thanh niên tổ chức tặng quà cho bệnh  nhân nhi đến khám và điều trị tại Khoa Khám tâm lý & tâm thần trẻ em nhân ngày  Quốc tế thiếu nhi 1/6

Một số hình ảnh của hoạt động:

Đoàn thanh niên BV

Chia sẻ