QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6

18

Công Đoàn cơ sở bệnh viện Tâm thần và  Đoàn Thanh niên tổ chức tặng quà cho bệnh  nhân nhi đến khám và điều trị tại Khoa Khám tâm lý & tâm thần trẻ em nhân ngày  Quốc tế thiếu nhi 1/6

Một số hình ảnh của hoạt động:

Đoàn thanh niên BV

Chia sẻ