QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 14 NĂM 2023 TẠI CƠ SỞ 1

62

Ngày 15/4/2022 vừa qua, bệnh viện Tâm thần đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức viên chức và người lao động lấy ý kiến của quần chúng về việc ủng hộ, giới thiệu đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 14 năm 2023. Dưới đây là vài hình ảnh

Phòng TCCB – BV Tâm Thần 

Chia sẻ