QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 14 NĂM 2023 TẠI CƠ SỞ 2

84

Ngày 20/03/2022, phòng TCCB tiếp tục thực hiện quá trình lấy ý kiến ủng hộ của nhân viên cơ sở 2 về việc ủng hộ, giới thiệu đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “THẦY THUỐC ƯU TÚ” lần thứ 14 năm 2023

 

Phòng Tổ chức cán bộ

Chia sẻ