NỒNG ĐỘ KẼM THẤP LIÊN QUAN ĐẾN TRẦM CẢM.

246

Ts Krista Lanctot, Trường ĐH Toronto tiến hành một nghiên cứu tổng phân tích (meta-analysis) độ tập trung của kẽm (Zn) trong máu của 1,600 bệnh nhân trầm cảm và 800 bệnh nhân nhóm chứng đã phát hiện nồng độ kẽm thấp một cách rõ ràng ở bệnh nhân trầm cảm, các triệu chứng trầm cảm càng nặng, nồng độ kẽm càng thấp.

Kết quả trên đăng trên Tạp chí Sinh học Tâm thần (Biological Psychiatry).

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu nhấn mạnh ý nghĩa các kết quả trên nhìn từ lâm làng vẫn còn chưa được xác định. Các nghiên cứu về nồng độ kẽm trong máu và bệnh trầm cảm giới hạn ở phương pháp phân tích ca lâm sàng và phương pháp cắt ngang. Mối liên quan này không được biết đến rằng có hay không trầm cảm gây ra thiếu kẽm hoặc tình trạng thiếu kẽm là nền tảng thúc đẩy trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu gợi ý có thể trầm cảm gây ra nồng độ kẽm thấp trong máu do tình trạng ăn không ngon là triệu chứng chính của trầm cảm. Một nghiên cứu nhận dạng các rối loạn giữa giảm nồng độ tập trung của kẽm và tình trạng sụt cân và các triệu chứng chán ăn tâm thần. Hơn nữa, tình trạng thiếu kẽm có thể gây ra biểu hiện hành vi giống trầm cảm ở động vật và tình trạng này có thể đảo ngược khi bổ sung thành phần thức ăn có kẽm. Do vậy, “lợi ích bổ sung kẽm ở bệnh nhân trầm cảm” cần nghiên cứu sâu hơn nữa.

Bs CKI Nguyễn Trung Hoàng. Khoa Khám bệnh I Bv TT Tp HCM.

Theo Study Finds Low Zinc Levels Associated With Depression. Tuesday, December 3, 2013. PSYCHIATRIC NEWS ALERT.(APA)