NHỚ NHẦM CÓ THỂ LÀ DẤU HIỆU NGUY CƠ ĐỘT QUỴ

45

Tạp chí Đột qụy (Stroke) công bố một công trình nghiên cứu đoàn hệ tại Hà Lan với  hơn 9,100 người, từ 55 tuổi trở lên, kết quả hơn 1,100 người đã bị đột quỵ

Nhìn chung các khó khăn về trí nhớ độc lập riêng rẽ với tình trạng nguy cơ đột quỵ cao. Trong nghiên cứu này các nhà nghiên cứu phát hiện 39% nguy cơ đột quỵ ở người có trình độ học vấn cao, nhưng không chứng minh được mối liên quan nguyên nhân và hậu quả.

Mức độ nguy cơ trên có thể so sánh với mối liên quan giữa những khó khăn về trí nhớ và bệnh sa sút tâm thần Alzheimer xảy ra ở người có trình độ học vấn cao.

PGs dịch tễ học thần kinh Arfan Ikram Trường ĐH Eramus Rotterdam, Phần Lan cho biết các nghiên cứu công bố trên tạp chí Đột quỵ đã cho thấy những than phiền về trí nhớ gây ra đột quỵ như thế nào. “Chia sẻ từ nguyên nhân bệnh lý mạch máu não, chúng tôi đặt vấn đề ngược lại, có phải những than phiền về trí nhớ chỉ ra nguy cơ gia tăng của đột quỵ ?” Từ vai trò của học vấn trong những than phiền chủ quan về trí nhớ, chúng tôi tìm hiểu mối liên hệ tương tự trong sự phân chia 3 nhóm: học vấn thấp, trung bình và học vấn cao.

Kết quả, mối liên quan giữa những than phiền về trí nhớ với đột quỵ cao nhất ở nhóm bệnh nhân có trình độ học vấn cao nhất. Cần nghiên cứu để khẳng định kết quả trên, nhưng những than phiền về trí nhớ nên được xem xét như những mục tiêu sớm đối với nguy cơ và phòng ngừa đột qụy. Tác giả cho biết hầu hết người tham gia trong mẫu nghiên cứu này là người da trắng, nghiên cứu sắp tới sẽ tiến hành rộng rãi hơn với người da màu.

Bs CK I Nguyễn Trung Hoàng. Khoa Khám bệnh. Bv TT Tp HCM.

Theo:

Robert Preidt. Memory Lapses May Signal Stroke Risk. Thursday, December 11, 2014.
SOURCE: Stroke, news release, Dec. 11, 2014. HealthDay.