NGƯỜI CAO TUỔI UỐNG TRÀ XANH ÍT NGUY CƠ MẮC BỆNH TRẦM CẢM

183

Theo kết quả của một nghiên cứu cắt ngang được báo cáo trong tháng 12/2009 của Tạp chí dinh dưỡng lâm sàng (Hoa kỳ), cho thấy việc sử dụng trà xanh thường xuyên liên quan ít hơn tần xuất mắc các triệu chứng trầm cảm trong dân số người cao tuổi trong cộng đồng.

Tác giả Hideko Takahashi ĐH Sendai và cs đã báo cáo trà xanh có những tác dụng có lợi cho sức khỏe như: chống stress, kháng viêm. Các chức năng này liên quan đến phát tiển và diễn tiến trầm cảm nhưng chưa có nghiên cứu nào chứng minh mối liên quan giữa uống trà xanh với triệu chứng trấm cảm trong cộng đồng.

Nghiên cứu này đánh giá mối liên hệ giữa uống trà xanh và triệu chứng trầm cảm ở 1058 người Nhật từ 70 tuổi trở lên. Sử dụng bảng câu hỏi tự đánh giá để xác định việc uống trà xanh và thang trầm cảm cho người cao tuổi gồm 30 đề mục để đánh giá triệu chứng trầm cảm, với điểm số từ 11-14 điểm là trầm cảm mức độ nhẹ đến trung bình, từ 14 điểm trở lên là trầm cảm nặng. Việc sử dụng thuốc chống trầm cảm cũng được xem là có trầm cảm.

Kết quả cho thấy 34,1% có triệu chứng trầm cảm từ nhẹ đến nặng, 20,2% có triệu chứng trầm cảm nặng. So sánh nhóm dùng trà xanh ít hơn 1 tách mỗi ngày với nhóm uống từ 2 – 3 tách mỗi ngày thì tỉ số Odd của triệu chứng trầm cảm từ nhẹ đến nặng là 0,96 (CI 95%; 0,66 – 1,42) và với nhóm uống từ 4 tách trở lên là 0,56 (CI 95%; 0,39 – 0,81; p = 0,001), sau khi đã điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu. Mối tương quan này cũng được tìm thấy ở nhóm có triệu chứng trầm cảm nặng.

Từ kết quả này cho thấy việc sử dụng trà xanh thường xuyên hơn có liên quan đến tần xuất triệu chứng trầm cảm thấp hơn trong cộng đồng người cao tuổi.

Hạn chế của nghiên cứu này là nghiên cứu cắt ngang, không tính đến mối liên hệ nguyên nhân trầm cảm, thiếu các thông tin về các bệnh lý tâm thần khác và các trị liệu khác kèm theo, các đối tượng tham gia thường khỏe mạnh và năng động hơn so với những người không tham gia vào nghiên cứu.

Tác giả kết luận, việc uống trà xanh nhiều hơn thông qua bảng câu hỏi tự đánh giá liên quan có ý nghĩa với tần xuất ít bị trầm cảm hơn trong dân số cộng đồng người cao tuổi. Những ghi nhận này cho thấy việc uống trà xanh có tác dụng tốt giúp ngăn ngừa trầm cảm.

Cần có thêm các nghiên cứu tiền cứu hoặc ngẫu nhiên để làm sáng tỏ mối liên quan này.

  BS CKI NGUYỄN TRUNG HOÀNG. KKB I.