NGHIỆN RƯỢU VÀ LẠM DỤNG RƯỢU GIA TĂNG Ở HOA KỲ

485
Nghiện rượu
Nghiện rượu

Một nghiên cứu mới đây cho kết quả, trong số người nghiện rượu, phụ nữ và người lớn tuổi ngày càng uống nhiều rượu hơn. Sự gia tăng này góp phần tạo ra hình ảnh xấu  đối với một số nhóm dân chúng trong sức khỏe cộng đồng so với tần suất sử dụng cần sa, heroin và các chất chứa thuốc phiện.

Bridget Grant & cộng sự thuộc Viện Quốc gia về Lạm dụng rượu và Nghiện rượu cho biết tỷ lệ uống rượu tại Mỹ từ 2001-2002 là 65%, từ 2012 – 2013 là 73%.

Tỷ lệ tăng 10% tương đương 20 triệu người năm 2001-2002, tỷ lệ này tăng gần 13% năm 2012-2013 tương đương thêm 30 triệu người Mỹ lạm dụng rượu.

Trong nghiên cứu, nguy cơ lạm dụng rượu vào bất cứ ngày nào được xác định với 4 hoặc nhiều tiêu chuẩn hơn đối với phái nữ và 5 hoặc nhiều tiêu chuẩn hơn đối với phái nam. Tuy nhiên, để nguy cơ lạm dụng rõ hơn phải tính đến số lượng rượu uống hàng tuần trong thời gian 12 tháng.

Ngoài ra, các tác giả còn phát hiện tỷ lệ rối loạn tâm thần do rượu tăng từ 8,5% (tương đương 18 triệu người) trong năm 2001-2002 và 13% (khoảng 30 triệu người) trong thời gian 2012- 2013.

Các tác giả phát hiện tỷ lệ lạm dụng rượu, nguy cơ rối loạn tâm thần do nghiện rượu cao nhất ở phái nữ. Các nhóm dân số khác cũng gia tăng như người lớn tuổi, người dân tộc thiểu số và những người học vấn ít thu nhập thấp.

Nghiên cứu này đăng tải trên Tạp chí Tâm thần JAMA ngày 9/8/2017.

Chúng ta không ngạc nhiên về kết quả nghiên cứu này bởi vì người Việt tiêu thụ bia rượu khá cao trong các nước Đông Nam Á, trong khi thu nhập bình quân còn thấp. Đồng thời tỷ lệ bệnh nhân loạn tâm thần do rượu cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong số bệnh nhân nhập viện cấp cứu, tuy nhiên ít gặp bệnh nhân nữ.

Bs CK II Nguyễn Đăng Khoa. PGĐ Bv TT Tp HCM.

THAM KHẢO:

Robert Preidt. Alcohol Use, Abuse on the Rise in U.S. Wednesday, August 9, 2017.

SOURCE: JAMA Psychiatry, news release, Aug. 9, 2017. HealthDay.