Một nghiên cứu về Sinh lý Thần kinh đã xác định ngay cả những bệnh nhân Tiểu đường đã được kiểm soát cũng bị nhiều hơn người không bị các vấn đề về Tâm thần nhiều lần. Ở những bệnh nhân Tiểu đường – khi cơ thể không thể tạo ra đủ hoặc không tạo ra được insulin thì càng dễ bị suy giảm nhận thức và Alzheimer. “Các nhà nghiên cứu” đã làm rõ hơn sự liên kết giữa hai vấn đề này và các phần của não có ảnh hưởng nhiều nhất đối với glucose và insulin. Nghiên cứu đó cũng nhận thấy rằng không có sự khác biệt nào trong hình thức suy giảm nhận thức ở những bệnh nhân Tiểu đường trẻ hoặc lớn tuổi, và đưa ra giả thuyết rằng sự giảm sút nhận thức xảy ra sớm trong giai đoạn bệnh, sau đó sẽ duy trì ở mức ổn định. Trong lúc đó, một nghiên cứu khác trong tạp chí Thần kinh cho rằng đó là sự đói ăn từ từ và kéo dài của các tế bào não – từ đó não không đủ đường để sử dụng nên ngừng quá trình sinh hóa tạo nên mhững mảng Alzheimer (Alzheimer’s plaques).

Bs Vũ Kim Hoàn lược dịch. Nguồn APA HEADLINE January. 29. 2009