NGHÈO KHỔ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TĂNG NGUY CƠ LOẠN TÂM THẦN

273
Dấu hiệu dự báo sớm bệnh Tâm thần phân liệt
Dấu hiệu dự báo sớm bệnh Tâm thần phân liệt

Cư dân sống ở đô thị và cộng đồng nghèo khổ có khuynh hướng bị loạn thần (giai đoạn đầu) nhiều hơn những sống ở nông thôn và vùng dân cư giàu có trong cùng một vùng địa lý.

Theo  Ts James Kirkbride, ĐH TH London, United Kingdom, các nghiên cứu trước đây cho thấy môi trường nông thôn là một trong các vùng có nhiều nguy cơ cao bị rối loạn tâm thần. Đây là kết quả các nghiên cứu về mối liên quan giữa những người sinh ở thành thị và các nguy cơ về sau. Nhưng hiếm nghiên cứu có hay không các tỷ lệ trên ở dân cư nông thôn.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi gợi ý rằng tỷ lệ trên theo tầng lớp dân cư theo tuổi (ít tưởi dễ có nguy nguy cơ loạn thần), theo giới tính ( tỉ lệ cao ở nữ) và theo dân tộc (cao ở các dân tộc ít người). Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là chúng tôi tìm ra tỉ lệ cư dân nông thôn và các vùng nghèo khổ bị loạn tâm thần nhiều hơn.

Nghiên cứu của Cơ quan dịch tễ học xã hội về loạn thần East Anglia (The Social Epidemiology of Psychoses in East Anglia – SEPEA) tiến hành một nghiên cứu đoàn hệ tự nhiên các vùng dân cư hỗn hợp nông thôn và thành thị ở miền tây nước Anh. Mẫu nghiên cứu gồm tất cả cư dân 16 – 35 tuổi đã trải qua 6 lần can thiệp sớm (Early Intervention In Psychosis – EIP) vì loạn thần trong khu vực sống trên 3,5 năm. Kết quả 687 bệnh nhân được chẩn đoán loạn tâm thần, trong số này gần 51 % được chẩn đoán là tâm thần phân liệt.

Tính trung bình, tỷ lệ này tương đương 3/10,000 dân đã trải qua một giai đoạn loạn thần mỗi năm. Và tuổi trung bình là từ 22,5 (nam), 23,5 (nữ).

So sánh nguy cơ ở các nhóm dân số, tỷ lệ của nhóm cư dân này có khuynh hướng trẻ hơn, dân tộc ít người, độc thân, không việc làm và sống trong tình trạng kinh tế thiếu thốn (P<.01).

Điều quan trọng đây là giai đoạn loạn tâm thần đầu tiên trong suốt các giai đoạn nghiên cứu thiếu thốn và mật độ dân số cao cũng rõ rệt hơn ở vùng dân cư kế cận so với nguy cơ chung ớ các nhóm dân số.

Dân cư đô thị và các công đồng nghèo khổ có khuynh hướng trải qua giai đoạn loạn thần đầu tiên nhiều hơn dân cư vùng nông thôn và những vùng kinh tế khá giả.

Hiểu về tỷ lệ loạn tâm thần này ở dân cư đô thị và vùng dân cư nghèo khổ rất quan trọng vì có thể lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Cho đến hiện tại, vẫn còn tương đối ít các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần vùng nông thôn hẻo lánh.

Bs CK II Trần Quốc Hùng.PGĐ.  Bv TT Tp HCM.

Theo: Pam Harrison. Poor, Urban Environments Linked to Higher Psychosis Risk. Medscape Medical News > Psychiatry. October 31, 2016