NGÀY CHỦ NHẬT XANH

37

Trong 3 ngày 26, 27 và 28/1/2022, Đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn bệnh viện Tâm thần tổ chức hoạt động Ngày chủ nhật xanh tại 3 cơ sở; với gần 40 đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Các hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh khoa phòng, làm đẹp cảnh quang xung quanh khuôn viên bệnh viện, hỗ trợ công tác thu gom, xử lý rác thải, chăm sóc, tu sửa lại công trình “Tường hoa thanh niên”

Ngày chủ nhật xanh là hoạt động thường xuyên được tổ chức với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Thông qua các hoạt động, đã góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường của mỗi cá nhân.

ĐOÀN THANH NIÊN

Chia sẻ