LUYỆN TẬP CƠ THỂ GIÚP LÀM DỊU TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN

57

Luyện tập thể dục thể thao có thể giảm mức độ của các triệu chứng loạn thần ở trẻ em và thanh nhiên mắc bệnh tâm thần ở giai đoạn loạn thần đầu tiên. Thực hiện một kế hoạch luyện tập sức khỏe cho bệnh nhân loạn thần có thể khuynh hướng mang lại nhiều hiệu quả khi còn trẻ, và nhất là khi đang ở giai đoạng loạn thần đầu tiên.

Tác giả nghiên cứu Joseph Firth, Trường ĐH Manchester (Vương quốc Anh) cho biết: “Chương trình luyện tập sớm hàng ngày còn giúp bệnh nhân khởi đầu những thói quen để từ đó có thể phân biệt sức khỏe cơ thể và sức khỏe tâm thần của mình”.

Những người được chẩn đóan bệnh tâm thần thường phải đối diện với tương lai khó khăn, với tỷ lệ tái phát, không nghề nghiệp và nguy cơ tử vong sớm. Đồng thời, các loại thuốc chống loạn thần có thể là nguyên nhân gây ra tăng cân nhanh chóng.

Nghiên cứu tiến hành trên 31 bệnh nhân ở giai đoạn loạn thần đầu tiên, tuổi từ 18 – 35, tự nguyện hăng hái luyện tập chương trình riêng trong 10 tuần dưới sự giám sát cúa các bác sĩ, thời gian 107 phút mỗi tuần.

Sau 10 tuần, 27% bệnh nhân giảm triệu chứng loạn thần hơn hẳn hơn là làm thế nào để kiểm soát nhóm 7 bệnh nhân loạn thần, nhóm này gồm những bệnh nhân loạn tâm thần đang điều trị nhưng không tham gia luyện tập.

Nhóm bệnh nhân luyện tập cũng cho kết quả cải thiện hoạt động chức năng não bộ và giảm cân. Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh luyện tập sức khỏe cơ thể có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân tâm thần phân liệt.

Nghiên cứu này đăng trên Tạp chí Can thiệp sớm trong tâm thần.

Bs CK II Nguyễn Đăng Khoa. PGĐ Bv TT Tp HCM

Theo:

Robert Preidt. Exercise Helps Ease Psychosis Symptoms. Friday, March 18, 2016. HealthDay.