THÊM SỐ LIỆU VỀ OMEGA – 3 VÀ CHỨC NĂNG NHẬN THỨC

170

Các bác sĩ Trường Amen Clinic California và Trường ĐH YK Nam Dakota đã công bố một nghiên cứu về nồng độ acid béo omega -3 trong máu, truyền chụp mật độ của chúng trên SPECT, trí nhớ và nhận thức. Mẫu nghiên cứu gồm 166 người trong bệnh viên tâm thần.

 

Chỉ số omega -3 gồm độ tập trung EPA và DHA trong huyết thanh và phân ra nhóm > 50 %, nhóm < 50 %.

 

Cả 2 nhóm được định lượng trên hình ảnh SPECT ở 128 vùng vỏ não và bổ sung test nhận thức trên máy vi tính.

 

Kết quả cho thấy có sự tương quan thống kê giữa omega -3 EPA + DHA, mật độ SPECT hồi hải mã và chỉ số test trí nhớ.

 

Các tác giả kết luận rằng mối tương quan  này có nghĩa là những thay đổi tương đối đơn giản trong chế độ ăn uống có thể có ảnh hưởng tốt đến hoạt động nhận thức.

 

Bs CK II Phạm văn Khởi. TK Phòng chống nhiễm khuẩn. Bv TT Tp Hồ Chí Minh. 

 

Nguồn:  Alan R. Jacobs, MD.  More Data on Omega-3s and Cognitive Function.  Perspective > Medscape Neurology > Medscape Neurology Minute. July 27, 2017

Chia sẻ