Các quy định về kiểm soát dịch Covid 19 tại BVTT

1101

Thông báo đến toàn bộ nhân viên Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM
Theo như sư chỉ đạo của Ban Giám Đốc Bệnh Viện, tất cả các nhân viên Bệnh viện thực hiện việc Khảo sát Tình Trạng Sức Khỏe mỗi ngày trước 9h30 sáng theo như đường link sau:

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE 

Ngoài ra các đơn vị triệt để tuân thủ các quy định về Khám Sàn Lọc và Xử Lý Cấp Cứu Hô Hấp như hướng dẫn sau:

QUY TRINH- SÀNG LỌC – COVID 19 

QUY TRINH XỬ TRÍ CẤP CỨU HÔ HẤP

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA CÁC TRUNG TÂM Y TẾ

 

 

Chia sẻ