Kết luận của BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám Đốc Sở Y tế tại buổi họp về “điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2” trên địa bàn Thành phố – Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

45

Thông báo Sở Y Tế

Powered by WPeMatico

Chia sẻ