INTERLEUKIN-27 ĐƯỢC NGHIÊN CỨU Ở BỆNH XƠ CỨNG RẢI RÁC

194
INTERLEUKIN
INTERLEUKIN

INTERLEUKIN-27 ĐƯỢC NGHIÊN CỨU Ở BỆNH XƠ CỨNG RẢI RÁC

Interleukin 27 (IL-27), một cytokine được biết có hiệu quả kháng viêm trên trên tế bào T, cũng có thể thúc đẩy lên tế bào giết tự nhiên ảnh hưởng trên bệnh xơ cứng rải rác. Đây là những phát hiện trong một nghiên cứu mở đầu được trình bày tại  Đại hội lần thứ 25 của Ủy Ban Châu Âu Về Điều Trị Và Nghiên Cứu Bệnh Xơ Cứng Rải Rác (ECTRIMS).

Theo bác sĩ Alice Laroni, Học Viện Trung Tâm Y Khoa Về Bệnh Lý Thần Kinh ở Boston, Massachusetts cho rằng IL-27 có tác dụng chống sinh sản trên các dòng của tế bào giết tự nhiên, có khuynh hướng đưa chúng về dạng hoạt hóa.

Mặc dù bệnh xơ cứng rải rác được xem như là một bệnh lý qua trung gian tế bào T, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng những tế bào giết tự nhiên cũng đóng vài trò trong bệnh lý này.

Bác sĩ Laroni và cộng sự đã phân lập những tế bào giết tự nhiên từ lớp bề mặt của máu ly tâm của những người tình nguyện khỏe mạnh, sau đó sắp xếp những tế bào này vào  hai môi trường CD56 sáng và tối, rồi nuôi cấy dưới những môi trường khác nhau có hay không có IL-27.

Sau đó đánh giá sự sinh sản, sự hiện diện của những chất đánh dấu bề mặt, những yếu tố sao chép và sự tiết cytokin. Bằng cách sử dụng thí nghiệm gây độc tế bào, các nhà nghiên cứu xác định chức năng liên quan của IL-27 trên tế bào giết tự nhiên. Họ cũng so sánh sự hiện diện của thụ thể IL-27 giữa những tế bào giết tự nhiên được phân lập từ những người khỏe mạnh và bệnh nhân xơ cứng lan tỏa.

Những nhà nghiên cứu cho biết thụ thể IL-27 hiện diện ở cả 2 mẫu CD56 sáng màu và tối màu, tuy nhiên có sự gia tăng IL-27 hơn ở CD56 sáng màu.

Sau khi hoạt hóa, những nhà nghiên cứu cung cấp thêm thụ thể IL-27. Việc thêm IL-27 làm giảm sự sinh sản tế bào ở cả hai môi trường CD56 sáng và tối, với tác dụng mạnh hơn ở môi trường CD56 tối. Sự giảm sinh sản này liên quan đến sự tăng hiện diện của các chất đánh dấu hoạt hóa và các cytokin.

Bác sĩ Jacob Elkin, Đại học Cambrigde ở Massachusetts trong buổi họp báo sau đó cho rằng đây là một sự phát hiện thú vị nhất, nhưng vẫn còn nhiều điều cần nghiên cứu về IL-27.

Cytokin cũng có thể hoạt hóa tế bào giết tự nhiên.

Bác sĩ Laroni giải thích rằng những nghiên cứu về chức năng và phân tích gien cho thấy IL-27 cũng làm tăng khả năng độc tế bào của tế bào giết tự nhiên. Tác giả ghi nhận đã tìm thấy sự hiện diện khác nhau của thụ thể IL-27 trên bề mặt của tế bào giết tự nhiên ở bệnh nhân xơ cứng rải rác được điều trị với thuốc điều hòa miễn dịch. Một phần tác dụng điều trị của thuốc điều hòa miễn dịch có thể liên quan đến việc tăng đáp ứng của tế bào giết tự nhiên đối với IL-27.

Bác sĩ Laroni không cho rằng IL-10 (được biết cũng có tác dụng kháng viêm), đóng vai trò trong bệnh xơ cứng rãi rác, nhưng perforin, một protein ly giải tế bào trong các hạt của tế bào T và tế bào giết tự nhiên có thể liên quan và đây chỉ là những kết quả sơ bộ.

Bs Lê Nguyễn Thụy Phương, BMTT, ĐHYD, Tp HCM.

Nguồn: Medscape, Đại hội lần thứ 25 của Ủy Ban Châu Âu Về Điều Trị Và Nghiên Cứu Bệnh Xơ Cứng Rải Rác, Ngày 11-09-2009, tác giả: Allison Gandey.