HÚT MARIJUANA, YẾU TỐ CHÍNH DẪN ĐẾN TĂNG TỶ LỆ NGHIỆN MA TÚY.

141

Ngày 17 / 9 / 2020 – Theo một khảo sát của Cơ quan quản lý sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện ( Substance Abuse and Mental Health Services Administration) cho biết việc sử dụng các chất ma túy bất hợp pháp tại Hoa Kỳ tăng cao mà nguyên nhân chủ yếu ban đầu là hút Marijuanan.

Kết quả khảo cứu hàng năm cho thấy tỷ lệ sử dụng ma túy bất hợp pháp ở trẻ từ 12 tuổi trở lên gia tăng từ 8.0% năm 2008 lên 8.7 % năm 2009. Cụ thể 16, 7 triệu ( 6,6 %) người từ 12 tuổi trở lên năm 2009 so với 15, 2 triệu ( 6,1 %) người năm 2008, trong đó hút marijuanan là ma túy phổ biến nhất. Những người này có sử dụng ma túy vào tháng trước khi khảo cứu tiến hành.

Đối với người từ 18 – 25 tuổi, gia tăng từ 19,6% năm 2008. Ngoài ra, kết quả khảo cứu cho thấy:
+ Năm 2009: 1, 6 triệu người từ 12 tuổi đang sử dụng cocaine, 0,7 % dân số. Tỳ lệ này tương đương năm 2008 nhưng thấp hơn năm 2006 ( 2, 4 triệu; 1 %)
+ Số người từ 12 tuổi dùng các chất gây ảo giác trong tháng trước khi tiến hành khảo cứu tăng từ 555,000 năm 2008 lên 760,000 năm 2009
+ Việc lạm dụng toa thuốc có các chất gây nghiện trong điều trị các bệnh tâm thần tăng từ 6,2 triệu ( 2,5 %) năm 2008 tăng 7 triệu người (2,8 %) năm 2009.

Những phát hiện này làm chúng ta thất vọng nhưng không ngạc nhiên, vì thói quen và nhận thức tác hại do sử dụng ma túy hơn 2 năm trước đã được cảnh báo đúng như kết quả khảo cứu năm nay.

Khảo cứu cũng cho biết giống như năm trước, có sự mất cân đối giữa số người nghiện cần được điều trị chuyên biệt với số người được điều trị ( 23,5 triệu người từ 12 tuổi nghiện nhưng chỉ có 2,6 triệu người được điều trị cai nghiện (11,2 %).

Bs Phạm Văn Trụ BV TT Tp HCM

Theo:

Caroline Cassels. Marijuana use main driver of increase in Rates of substance use. Medscape Medical News.

Chia sẻ