Hướng dẫn Khai báo Y tế

6711

Thân nhân, bệnh nhân sử dụng smartphone có kết nối internet quét mã QR (hoặc  click vào mã QR tương ứng với cơ sở sẽ đến khám chữa bệnh ngay trên website của Bệnh viện Tâm Thần)

Trên màn hình điện thoại sẽ xuất hiện đường link vào trang web khai báo y tế. Chọn truy cập trang web, xuất hiện màn hình để khai báo y tế như sau:

Quý vị nhập đầy đủ thông tin hành chánh và chọn có/không những dấu hiệu triệu chứng và yếu tố dịch tể, cuối cùng là nhấn gửi đi. Nếu gửi thành công sẽ như hình

Quý vị có thể chụp lại màn hình hay khi đến cơ sở khám chữa bệnh của BV Tâm thần thông báo đã khai báo y tế tại nhà rồi. Chúng tôi chỉ kiểm tra và không thực hiện khai báo lại. Rút ngắn thời gian cho quý vị.

 

 

Chia sẻ