Hình ảnh công đoàn bệnh viện

5712

Hình ảnh các hoạt động công đoàn của bệnh viện

Thi đồng diễn, ngày 22-04-2017 

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

 

Bữa cơm nhân ái, ngày 26-03-2017

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

 

Quốc tế thiếu nhi, ngày 1-6-2017 

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

 

Môi trường y tế xanh, ngày 26-03-2017

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

 

Thành phố Tôi yêu, ngày 23-04-2017 

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

 

Dâng hương sinh nhật Bác, ngày 15-05-2017 

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

 

Về nguồn, ngày 18-03-2017 

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

 

Bình Đức – Bình Phước, ngày 13-4-2017 

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

 

 

Hội thao Bóng đá – Việt dã, ngày 1-4-2017

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

 

Hội nghĩ tổng kết năm D SYT, ngày 1-3-2017 

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

Đại hội cựu chiến binh

(click vào ảnh để xem đầy đủ hơn)

Chia sẻ