GIẢM NGUY CƠ SA SÚT TÂM THẦN KHI DÙNG THUỐC ĐIỀU CHỈNH KHÍ SẮC LITHIUM TRONG NƯỚC UỐNG ?

221
Điều trị sa sút tâm thần
Điều trị sa sút tâm thần

Khi điều trị sa sút tâm thần không hiệu quả thì việc phòng ngừa là bắt buộc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Lithium liều nhỏ trong nước uống và hấp thụ nó suốt đời có giảm nguy cơ sa sút tâm thần hay không ?

Đây là tiền đề của một nghiên cứu mẫu lớn dài ngày tiến hành tại Đan mạch. Kết quả là phát hiện chỉ số sa sút tâm thần thấp ở người dùng nước uống có Litium. Một mẫu nghiên cứu tương tự cũng phát hiện khi các tác giả xem xét đối với bệnh Alzheimer và sa sút tâm thần do nguyên nhân mạch máu.

Vậy nên chúng ta hiểu gì về Litium ? Nó có thể bảo vệ thần kinh, và các nghiên cứu đã đặt vấn đề nguy cơ sa sút tâm thần có thể giảm ở bệnh nhân dùng Lithium trong điều trị rối loạn lưỡng cực.

Cần nhiều nghiên cứu nữa, nhưng thật hấp dẫn khi suy nghĩ rằng chúng ta có thể tạo điều kiện phòng ngừa sa sút tâm thần với liều nhỏ Lithium như trong điều trị hoặc trong nước uống.

Bs Nguyễn Đăng Khoa. PGĐ Bv TT Tp Hồ Chí Minh.

Theo: Arefa Cassoobhoy, MD, MPH. Dementia Risk When Lithium Is in the Drinking
Water. Perspective > Arefa MD's Morning Report. September 08, 2017.