GABAPENTIN CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG Ở NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU

386

Thuốc chống co giật Gabapentin cải thiện 2 biến số của giấc ngủ (trên máy đo các biến số nghiên cứu về giấc ngủ). Hai yếu tố này góp phần quan trọng tới tái diễn lệ thuốc rượu.

Gs Kirk Brower ĐH Y Michigan, đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết kết quả này phù hợp với những giả thiết rằng cải thiện mức độ uống rượu của Gabapentin có lẽ liên quan tới sự cải thiện trong cách đo giấc ngủ một cách khách quan PSG (polysomnography).

Những phát hiện này dựa trên một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, mù đôi có kiểm soát giả dược ở 150 bệnh nhân, thời gian 12 tuần với uống Gabapentin 900 mg hoặc 1800 mg/ngày cùng lúc với tư vấn. Kết quả cho thấy hiệu quả trong việc điều trị người lệ thuộc rượu và tái sử dụng rượu với những triệu chứng như mất ngủ, bất an, và cơn thèm muốn (JAMA Intern Med. Nov. 4,2013).

Gs Brower cho biết: “Kết quả nghiên cứu này và theo một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trước cho thấy giấc ngủ được cải thiện và giảm uống rượu, vì vậy gabapentin có vẻ như một thuốc nhiều hứa hẹn,”

Nhưng những nghiên cứu này không có sự đo  lường giấc ngủ một cách khách quan, vì vậy chúng ta thực sự không biết nếu các tác dụng của gabapentin chỉ do an thần hay cơ chế gây ngủ nào đó khác nữa nên cần phải nghiên cứu thêm.

Trong nghiên cứu mới, 49 người (10 nữ, 39 nam) lệ thuộc rượu tình nguyện được phân ngẫu nhiên hoặc uống 1500mg gabapentin/ đêm (n=25), hoặc uống giả dược (n=24) trong 1 tuần, thời gian theo dõi  3 tháng.

Tất cả nhưng bệnh nhân được đánh giá với PSG trong thời gian 3 đêm liên tục, mỗi đêm 2 lần, lần đầu ngay trước khi uống thuốc, lần thứ hai sau khi cho thuốc.

Đêm thứ nhất trong 3 đêm đầu dùng đánh giá giấc ngủ thích nghi, đêm thứ 2 đo giấc ngủ cơ bản, và đêm thứ 3, những bệnh nhân sự chịu đựng chủ quan của bệnh nhân với sự thay đổi của giấc ngủ trong thời gian 3 giờ sau đó. Thuốc được ngừng sau đêm cuối của lần đánh giá giấc ngủ lần thứ 2.

Những tình nguyện tham gia nghiên cứu này đã trải qua tái nghiện, xác định trong thời gian 3 tháng. Kết quả   giai đọan 2 của giấc ngủ ít, có ý nghĩa so với người không uống rượu  (50,3% và 55,4% P=0,04); tuy nhiên nhóm người uống gabapentin thì tăng giấc ngủ giai đoạn 2 so với người dùng giả dược (P=0.008).

Ngoài ra, những bệnh nhân tái phát  thức giấc nhiều lần hơn những người không uống rượu (27,6 và 14,5 phút; P=0.004), nhưng số lần thức giấc giảm trong nhóm uống gabapentin (P=0,003) so với nhóm dùng giả dược.

Theo Bs Brower, đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy có mối quan hệ giữa gabapentin và PSG – có tương quan với sự kiêng rượu”.

Gs Steven L. Batik cho biết nghiên cứu giấc ngủ ở người nghiện rượu và các chất gây nghiện khác rất cần thiết vì mất ngủ ở người nghiện chiếm tỷ lệ cao. Với người nghiện rượu còn là một khó khăn lớn hơn, bởi vì khi đó người nghiện sẽ uống và tái nghiện rượu trở lại.

Thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát đối chứng về mất ngủ ở người nghiện rượu chưa nhiều. Mặc dù nghiên cứu này tập trung vào 3 loại thuốc – trazodone, quetiapine và gabapentin mang tính chủ quan, và gabapentin cho thấy hiệu quả mạnh hơn.

Các nghiên cứu trước cho kết quả gabapentin tác dụng làm giảm uống và cải thiện giấc ngủ nhưng không được xác minh khách quan hoặc chưa xác định yếu tố nào của giấc ngủ được cải thiện.

Do vậy, vấn đề quan trọng nào về nghiên cứu này chỉ là nghiên cứu đầu tiên có đo lường giấc ngủ một cách khách quan. Đồng thời đây là một nghiên cứu nhỏ và không nghiên cứu điều trị. Đây mới là hướng nghiên cứu cơ chế tiềm tàng của gabapentin giảm lạm dụng rượu vì cải thiện 2 yếu tố liên quan giấc ngủ và nó có vẻ tương quan với tái sử dụng rượu.

Bs Phạm Văn Khởi. Khoa KB I. Bv TT Tp HCM
Theo Nancy A. Melville. Confirmed: Gabapentin Improves Alcohol Dependence Outcomes. December 09, 2013.
American Academy of Addiction Psychiatry (AAAP) 24th Annual Meeting & Symposium: Presented December 7, 2013.