ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY BẰNG METHADONE VÀ BUPRENORPHINE GIẢM HẬU QUẢ PHẠM TỘI

631

Điều trị nghiện bằng đồng vận thay thể áp dụng cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP) là phương pháp mang lại nhiều hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy. Các thuốc đồng vận thay thế gồm Methadone rất phổ biến ở nước ta và Buprenorphine với giá thành cao hơn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện và đưa ra nhận định sau:

  • Tỷ lệ bệnh nhân nghiện các CDTP đang điều trị với Methadone gây hậu quả phạm tội thấp hơn so với khi ngưng điều trị.
  • Bệnh nhân bắt đầu điều trị Methadone không hạn định thời gian gây hậu quả phạm tội ít hơn sau 6 tháng so với bệnh nhân chỉ cắt cơn giải độc 21 ngày.

Nhiều chuyên gia về nghiện nhìn nhận điều trị nghiện các CDTP bằng đồng vận (Opioid-Agonist Therapy=OAT) bằng Methadone hay Buprenorphine có hiệu quả cao nhất trong giảm thiểu tình trạng sử dụng các CDTP. Nghiên cứu OAT của NIDA (National Institute of Drug Abuse) đã chứng minh kết quả trên.

Về chi phí hậu quả do phạm tội, mẫu nghiên cứu gồm bệnh nhân điều trị Methadone không giới hạn thời gian và bệnh nhân cắt cơn giải độc trong thời gian 21 ngày. Tổng số, 43 % bệnh nhân đã phạm pháp và đã được tòa án xử lý. Kết quả phân tích cho thấy những bệnh nhân đang điều trị thì chi phí phạm tội thấp hơn so với chi phí phạm tội sau khi ra khỏi chương trình điều trị.

Đây là kết quả nghiên cứu của các tác giả Hoa Kỳ về hiệu quả của điều trị Methadone mà chúng ta đang thực hiện trên cả nước đáng được chúng ta tham khảo. Thực tế, để OAT hiệu quả hơn chúng ta cần kết hợp với tạo việc làm cho bệnh nhân nghiện, và đặc biệt hơn là hạn chế lưu hành các CDTP bất hợp pháp. Nếu bệnh nhân điều trị nghiện có việc làm – có thu nhập chính đáng chắc chắn ít phạm tội hơn và sự linh hoạt giờ uống Methadone có thể khuyến khích người nghiện tham gia điều trị nhiều hơn.

Trong thực tế điều trị nghiện Methadone, có tỷ lệ đáng kể bệnh nhân vẫn sử dụng thêm heroin, và đặc biệt hơn tỷ lệ dùng “hàng đá” ngày càng cao. Các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này từ hoạt động sinh học của tế bào thần kinh tới sự dung nạp thuốc cũng như những thay đổi tâm lý, tâm thần.

Mới đây, Bs Rochard C và Bs Glenn A Doyle Trung tâm Sinh học Thần kinh và Hành vi thuộc Trường ĐH YK Pennsylvania phát hiện gien OPRM1 là nơi diễn ra sự thay đổi của chuỗi DNA, sự thay đổi này có thể tác động tới đáp ứng của Methadone và Buprenorphine. Gien OPRM1 mã hóa thụ thể μ-opioid tác động trên não bộ và đây có thể là lý do Methadone và Buprenorphine hiệu quả không giống nhau ở bệnh nhân điều trị nghiện bằng Methadone, nghĩa là có bệnh nhân phải dùng liều cao hơn bệnh nhân khác. Tuy nhiên chúng cũng cần xem xét sự tương tác của các loại thuốc đang điều trị bệnh khác ( như thuốc ARV, thuốc kháng lao hay thuốc chuyên khoa tâm thần, v.v…).

Bs Phạm Văn Trụ.

Tham khảo:

  1. Eric Sarlin, M.Ed., M.A. Opioid Agonist Treatment Reduces Societal Costs of Crime. NIDA Notes. August 23, 2017.
  2. William Ross Perlman, Ph.D., CMPP, NIDA. Variation in the Gene for the μ-Opioid Receptor May Influence Responses to Methadone. NIDA Note. August 23, 2017.
Chia sẻ