bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

V/v Thực hiện điều tra người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về hướng dẫn xử lý tình huống khi người cách ly...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh điều trị trong...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ trưởng Bộ...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

V/v xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2021 – Sở...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

Về bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ trong các...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

V/v xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ...

Văn bản Sở Y TếPowered by WPeMatico

Bài viết mới nhất