bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Về việc triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V.v triển khai thí điểm phần mềm quản lý danh mục...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về Ban hành khuyến cáo tăng cường hiệu quả hoạt động...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế về việc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về kết luận của PGS.TS.BS.Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Ban Giám đốc Sở Y tế tại cuộc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v sử dụng thuốc Molnupiravir cho người F0 có triệu chứng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thủ tục mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc triển khai thi hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất