bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Thông báo số 7251/SYT-VP ngày 12/11/2018 về việc bãi bỏ một...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

kết luận của Ban Giám đốc Sở Y tế tại cuộc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Ban Giám đốc Sở Y tế tại cuộc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận chỉ đạo của PGS.TS Tăng Chí Thượng – Phó...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Công tác phòng chống sốt xuất huyết tuần 41 năm 2018...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về kết luận và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v thực hiện kinh doanh thuốc theo đúng quy chế chuyên...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Phó Giám đốc Sở y tế tại buổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v cảnh báo xuất hiện EV 71 và tuân thủ “Hướng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất