bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

V/v cập nhật “ Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám Đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thủ tục mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh điều trị trong...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về triển khai sàng lọc và thu dung điều trị bệnh...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về chăm sóc và quản lý người F0 trên địa bàn...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v chấn chỉnh công tác khám sức khỏe (BV Q4, BV...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện được...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất