bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

V/v quy trình chuyển người mắc COVID-19 đến các bệnh viện...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

YÊU CẦU BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

V/v cập nhật “ Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kết luận của BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám Đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thủ tục mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh điều trị trong...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về triển khai sàng lọc và thu dung điều trị bệnh...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất