bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự xét...

315-TB kiem tra PĐKDT-đã nén

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2023-đã nén

V/v ban hành “Khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v Lịch tiếp công dân đình kỳ của Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TÂM THẦN NĂM...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 Phiếu đăng ký dự tuyển Hướng dẫn viết PĐKDT

Về việc tiếp tục thực hiện giải pháp bảo đảm thuốc,...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc đầu tư xây dựng các trường đại học, cao...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất