bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Cung cấp báo giá thuốc

Cung cấp báo giá

Về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo tiếp theo kỳ xét tuyển viên chức năm 2023.

Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023 Danh sách thí sinh không tham dự vòng 2 xét tuyển...

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét...

318-TB triệu tập-đã nén

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự xét...

315-TB kiem tra PĐKDT-đã nén

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2023-đã nén

V/v ban hành “Khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v Lịch tiếp công dân đình kỳ của Giám đốc Sở...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất