bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Kế hoạch đảm bảo công tác thu dung, điều trị sốt...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Tài liệu Hội nghị sơ kết hoạt động của Ngành y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về phân tuyến quản lý điều trị người bệnh SXHD –...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về Thông báo kết quả xét chọn các thầy thuốc đủ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về hướng dẫn tạm thời giám sát phòng, chống bệnh đậu...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về chính sác đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về ban hành Bộ tiêu chí đánh gá an toàn trong...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất