bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy đục tượng

Về nội dung kết luận của BS.CK2. Nguyễn Hữu Hưng –...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về thực hiện báo cáo số liệu người bệnh/người cách ly...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V.v ban hành “khuyến cáo triển khai các hoạt động nâng...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo tiếp theo kỳ xét tuyển viên chức năm 2023.

Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023 Danh sách thí sinh không tham dự vòng 2 xét tuyển...

Thư ngỏ Hội nghị khoa học kinh tế y tế lần...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Thông báo số 7304/TT-SYT ngày 14/11/2018 về việc nội dung kết...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

kết luận của Ban Giám đốc Sở Y tế tại cuộc...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng....

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện được...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất